Logopedie

Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met het onderzoek en behandeling van problemen op gebied van spraak, taal, stem en slikken. 
Wanneer iemand aangemeld wordt, starten we met een intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij de problemen in kaart worden gebracht en een onderzoek wordt uitgevoerd.
Na onderzoek vindt een adviesgesprek plaats waarin, indien nodig, een behandelplan wordt voorgesteld. Op basis van een onderzoeksverslag kan mits een voorschrift van een gespecialiseerde arts (neuroloog, NKO-arts, kinderarts en in sommige gevallen de huisarts) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.
De frequentie van de therapie hangt af van de aard en ernst van het probleem. Meestal is een half uur of een uur logopedie per week voldoende.
Bij Motion Center kunnen kinderen en volwassenen van alle leeftijden terecht. Therapie kan zowel in de praktijk als aan huis/school doorgaan. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met zowel school als CLB, alsook met andere betrokken hulpverleners.

Volwassenen en kinderen kunnen terecht voor:

1.   Taal- en spraakproblemen:

·        articulatieproblemen;

·        taalproblemen;

·        afasie;

·        dysartrie;

·        dysfasie;

2.   Leerproblemen:

·        lezen;

·         schrijven;

·         rekenen;

3.   Leerstoornissen:

·        dyslexie;

·        dyscalculie;

·        dysorthografie;

4.   Slikstoornissen.

5.   Stemproblemen.

6.   Therapie na Laryngectomie.

7.   Therapie bij Schisis.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x