Elke Waegeman

Elke Waegeman

Mijn naam is Elke Waegeman en ben reeds 18 jaar werkzaam als zelfstandige logopediste. Doorheen die jaren heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings zoals praktijken,scholen, ziekenhuizen en rusthuizen. 

Logopedie houdt zich bezig met het onderzoek en behandeling van problemen op gebied van spraak, taal, spelling, rekenen, lezen en slikken.
Wanneer iemand aangemeld wordt, starten we met een intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij de problemen in kaart worden gebracht en een onderzoek 
kan gepland worden en worden uitgevoerd.
Na 
het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats waarin, indien nodig, een behandelplan wordt voorgesteld. Op basis van een onderzoeksverslag kan mits een voorschrift van een gespecialiseerde arts (neuroloog, NKO-arts, kinderarts en in sommige gevallen de huisarts) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.
De frequentie van de therapie hangt af van de aard en ernst van het probleem. Meestal is een half uur of een uur logopedie per week voldoende.
Bij Motion Center kunnen kinderen en volwassenen van alle leeftijden terecht. Therapie kan zowel in de praktijk als aan huis/school doorgaan. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met zowel school als CLB, alsook met andere betrokken hulpverleners.    

Kinderen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:      

Taal- en spraakproblemen

 • articulatieproblemen;
 • myofunctionele problemen;
 • taalproblemen;
 • afasie;
 • dysarthrie;
 • dysfasie;

Leerproblemen   

 • lezen;
 • schrijven;
 • rekenen;                        

Leerstoornissen

 • dyslexie;
 • dyscaculie;
 • dysorthografie;           

Slikstoornissen           

Therapie na Laryngectomie      

Therapie bij Schizis 

Ook kan men bij mij terecht voor het volgen van de Typ 10 cursus. Dit is een typcursus op maat van kinderen zonder tijdsdruk en op een speelse manier. Deze cursus is ontwikkeld voor kinderen met dyslexie, ADHD of ASS, maar is heel inzetbaar voor elk kind dat op een speelse manier wil leren blind typen. 
MAAK EEN AFSPRAAK

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x