Kinder- en jongeren coach

Kinder- en jongeren coach

Steun bij:

Hoog sensitiviteit,faalangst, concentratieproblemen, sociale vaardigheden, gedragsproblemen, scheiding, rouwverwerking, pesten, ADHD, hoog IQ, onzeker gevoel, sociale media, onverklaarbare lichamelijke klachten, puberteit, familiale begeleiding.

 Aanpak als kindercoach: 

  •  Kinderen/Jongeren begeleiden in hun ‘eigen’ zorgen en hen weer aan het lachen brengen;
  •  Laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen/jongeren tussen 0 en 18 jaar;
  •  Korte termijndoelen: haalbaar, praktisch en toekomstgericht;
  •  Focus op eigen talenten en vaardigheden van het kind;
  •  Geen etiket.

Een coach stapt even mee in de levensloop van de kleuter/kind/jongere en heeft respect voor diens problemen, groot of klein. In wederzijds vertrouwen gaan we zo samen op zoek naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind /de jongere. Zo leren ze zelf terug bouwen, vertrekkend van hun eigen inzicht en wijsheid. De coach is hierbij de helpende hand. Het kind/ De jongere blijft steeds het unieke uitgangspunt. Daarom ook bekijken we of ouders best al dan niet aanwezig zijn tijdens de ganse sessie, of er een andere manier van begeleiding wenselijk is. Als coach gaan we samen op zoek naar een oplossing voor zorgen en vragen. Elke oplossing komt vanuit het kind/de jongere zelf.

We bespreken ook of de begeleiding door de coach nuttig of nodig is, of niet. Misschien volstaat een goed gesprek en/of enkele tips. We verwijzen door naar gespecialiseerde hulp indien nodig.

We starten steeds met een verkennend intake moment, een gesprek met leuke invalshoeken. Als we dan beslissen om samen op pad te gaan, dan leggen we na dit intake moment alvast het aantal sessies vast. Meestal zijn er dat 5 of 6, maar meer of minder kan uiteraard ook.

Tijdens de eerste sessie nemen we uitgebreid de tijd om mekaar te leren kennen (coach en kind/jongere) en brengen we de hulpvraag in kaart. Wederzijds vertrouwen is erg belangrijk, dus alles blijft steeds binnenskamers! Het wordt een tijdelijk veilig plekje. En wanneer we er klaar voor zijn, dan ronden we alles af in een gezellig eindgesprek.

Als ouder kan je zeker ook af en toe behoefte hebben aan wat duiding, en een rustige plek voor overleg. Ook hiervoor kan je bij ons terecht.

In onze zoektocht naar een antwoord op een ‘kleine/grote’ vraag of een moment van rust en opluchting voor jezelf of je kind, maken we ook tijd voor een gesprek, NLP, gedragstherapie, speltherapie, visualisaties, beeld denken, structureren, attenties, tips ‘to make fun’, en kunnen we eventueel ook ademtechnieken, massagetechnieken, yoga en mindfulness aanleren. We bepalen dit naargelang de interesse en het talent van je kind, in het kader van het ontwikkelen van tools voor de toekomst.

Kinder- en jongeren coach
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x