Ingrid De Backer

Ingrid De Backer

Wie ben ik?

Mijn naam is Ingrid De Backer. Ik ben moeder van drie (jong)volwassen dochters en woon in Tienen. Ik studeerde aan de KU Leuven en volgde de opleiding klinische psychologie, optie kind, jongere en gezin.

Na een korte tewerkstelling in een Revalidatiecentrum voor kinderen, ging ik aan de slag in enkele Centra voor Leerlingenbegeleiding. Daar kwam ik vooral in aanraking met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking. Ik was geboeid door deze doelgroep en ging er mij verder in verdiepen via studiedagen en korte opleidingen bij o.a. Autisme Centraal, Opleidingscentrum Autisme en SIG.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 voltooide ik het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’ aan de UCLL te Diepenbeek.

Momenteel start ik met de permanente vorming ‘klinische psychodiagnostiek bij kinderen’ aan de KU Leuven.

Mijn erkenningsnummer als psycholoog bij de Psychologencommissie is 702123183. Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.

 Waarom ik voor psychologie koos

 Van jongs af aan ben ik erg geboeid door kinderen, hun ontwikkeling en hun emotionele belevingswereld. Het was toen al mijn droom om kinderen individueel te begeleiden en te helpen omgaan met hun zorgen, grenzen of beperkingen.

 Waarom ik in Motion Center werk 

 In Motion Center is een samenwerking met de verschillende aanwezige disciplines mogelijk. Dit ervaar ik als een belangrijke meerwaarde voor mezelf én de cliënten.

 Voor wie?

 Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking.

 Ouders voor en/of na de diagnose autismespectrumstoornis bij hun kind.

 Mijn aanpak 

 Kinderen en jongeren:

 Tijdens de begeleidingsgesprekken focussen we op jouw krachten en groeimogelijkheden én de sterktes binnen jouw omgeving. Elke begeleiding vertrekt vanuit jouw persoonlijke hulpvraag en jouw veranderwens. De hulpvraag kan zowel van het kind, de jongere of de ouder(s) komen.

 We gaan doelgericht en perspectiefgericht aan de slag en zoeken samen naar stappen die je kan zetten in de richting van de gewenste situatie.

 Vanuit een basishouding van respect en evenwaardigheid proberen we  een plekje te creëren waar jij je goed voelt, jezelf mag zijn en waar we samen nadenken en praten over jouw dromen en zorgen. We maken eventueel gebruik van visuele hulpmiddelen, methodieken, werkblaadjes, …

 Ouders en gezin:

 Naast de begeleiding van het kind of de jongere is het belangrijk om ook het gezin optimaal te betrekken en de nodige hulp te bieden. We willen enerzijds aandacht schenken aan de impact van het kind binnen het gezin en anderzijds willen we de krachten van het gezin inzetten om de  ontwikkeling en het welbevinden van het kind te stimuleren.

 We maken samen afspraken over de frequentie en vorm van de oudergesprekken en/of gezinsgesprekken.

 Je kan bij mij o.a. terecht voor: 

  •  het leren omgaan met ASS en de hieruit volgende moeilijkheden;
  • het stimuleren van sociale en communicatieve vaardigheden;
  • het verduidelijken en verwerken van de diagnose ASS;
  • het ontdekken van je talenten en krachten;
  • het leren omgaan met stress, emoties, gedachten;
  • het mee zoeken naar een geschikte vrijetijdsbesteding;
  • begeleiding bij het structureren en organiseren van je tijd en omgeving;
  • begeleiding van ouders, broers en/of zussen;
  • ….

 

Tarief en frequentie

 De prijs voor een sessie van +/-  60 minuten kost 50 euro.

 Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor een aantal begeleidingssessies. Informeer steeds bij je mutualiteit voor de actuele stand van zaken.

 De frequentie van de sessies wordt samen afgesproken.


MOMENTEEL IS ER GEEN WACHTLIJST!

 

Ingrid De Backer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x