Ingrid De Backer

Ingrid De Backer

Wie ben ik?


Mijn naam is Ingrid De Backer. Ik ben moeder van drie volwassen dochters en ben geconventioneerd klinisch psycholoog. In 1994 behaalde ik aan de KU Leuven mijn diploma als klinisch psycholoog, met afstudeerrichting 'kind, jongere en gezin'.

Na een korte tewerkstelling in een Revalidatiecentrum voor kinderen, ging ik aan de slag in enkele Centra voor Leerlingenbegeleiding. Daar kwam ik vooral in aanraking met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking. Ik was geboeid door deze doelgroep en ging me blijvend verder verdiepen in ASS via studiedagen en korte opleidingen. Daarnaast volgde ik nog bijkomende opleidingen zoals het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’ aan de UCLL te Diepenbeek, meerdere ACT-opleidingen bij ACT Academie en opleidingen rond eetproblemen en eetstoornissen bij Eetexpert.


Waarom ik voor psychologie koos


Van jongs af aan ben ik erg geboeid door kinderen, hun ontwikkeling en hun emotionele belevingswereld. Het was toen al mijn droom om kinderen individueel te begeleiden en te helpen omgaan met hun zorgen, grenzen of beperkingen.


Mijn aanpak 


Graag help ik kinderen en jongeren mee op weg in de richting van hun persoonlijke doelen en waarden. We vertrekken vanuit jouw hulpvraag. Tijdens de begeleiding focussen we op jouw beleving, krachten en groeimogelijkheden. We gaan doelgericht en perspectiefgericht aan de slag en zoeken samen naar stappen die je kan zetten in de richting van de gewenste situatie.

Vanuit een basishouding van respect en evenwaardigheid proberen we een rustig plekje voor jou te creëren waar jij je goed voelt, jezelf mag zijn en waar we samen nadenken en praten over jouw dromen, twijfels en zorgen. We gaan vooral in gesprek met elkaar, maar maken hierbij ook gebruik van ondersteunend (spel)materiaal, oefeningen, opdrachten, …

Tijdens de begeleiding laat ik me vooral inspireren door elementen uit de oplossings- en krachtgerichte hulpverlening, de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy (ACT) en geweldloze communicatie.

De begeleiding kan gericht zijn op uiteenlopende thema’s zoals angsten, piekeren, zelfbeeld, emotieregulatie, weerbaarheid, depressieve gevoelens, stress, faalangst, echtscheiding, gedragsproblemen, woedebuien, sociale vaardigheden, psychosomatische klachten, …


Specialisatie autismespectrumstoornis / auticoach


Ik heb een bijzondere interesse en specialisatie in de doelgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS) en/of verstandelijke beperking

Je kan bij mij terecht voor:

  • Het stimuleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • Het ontdekken van je talenten en krachten
  • Het leren omgaan met stress, emoties, gedachten
  • Begeleiding bij het structureren en organiseren van je tijd en omgeving
  • Begeleiding van ouders, broers en/of zussen
  • Het verduidelijken en verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis (o.a. met Brain Blocks)
  • Begeleiding bij psychische klachten (angsten, depressieve gevoelens, psychosomatische klachten, ...)


Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg


In het kader van de versterking van de psychologische zorg waarbij men deze zorg financieel toegankelijker en de drempel naar zorg lager wil maken, werd vanuit een nieuwe RIZIV-conventie de ‘eerstelijnspsychologische zorg’ en ‘gespecialiseerde psychologische zorg’ in het leven geroepen. Dit aanbod wordt in de eerste plaats ontwikkeld voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze maatschappij. Als geconventioneerd klinisch psycholoog bied ik ook deze laagdrempelige psychologische zorg aan.

De eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt laagdrempelige psychologische zorg binnen een kortdurend kader aan kinderen en jongeren met milde tot matige psychische klachten. Binnen ELP zijn er maximum 10 sessies per jaar mogelijk, aan 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) per sessie. Gespecialiseerde psychologische zorg (G ELP) is gericht op kinderen en jongeren die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen. Binnen G ELP zijn er maximum 20 sessies per jaar mogelijk, aan 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) per sessie.

Aan dit aanbod zijn specifieke voorwaarden verbonden. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we of jij of jouw kind hiervoor bij mij in aanmerking komt.

Voor meer informatie klik hier.


Zit je nog met vragen of maak je graag een afspraak? Neem vrijblijvend contact op.

0486 90 89 06

 


Persoonlijk gegevens m.b.t. het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog:

Visum als klinisch psycholoog: 283305

Inschrijvingsnummer Psychologencommissie: 702123183

Ondernemingsnummer: 0726.859.305

Verzekering B.A. Beroep bij Amma: 2066953


Ingrid De Backer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x