Ingrid De Backer

Ingrid De Backer

Wie ben ik?

Mijn naam is Ingrid De Backer. Ik ben moeder van drie (jong)volwassen dochters en woon in Tienen. In 1994 behaalde ik aan de KU Leuven mijn diploma als klinisch psycholoog, met afstudeerrichting 'kind, jongere en gezin'.

Na een korte tewerkstelling in een Revalidatiecentrum voor kinderen, ging ik aan de slag in enkele Centra voor Leerlingenbegeleiding. Daar kwam ik vooral in aanraking met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking. Ik was geboeid door deze doelgroep en ging er mij verder in verdiepen via studiedagen en korte opleidingen bij o.a. Autisme Centraal, Opleidingscentrum Autisme en SIG.

In juni 2019 voltooide ik het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’ aan de UCLL te Diepenbeek.


Waarom ik voor psychologie koos

Van jongs af aan ben ik erg geboeid door kinderen, hun ontwikkeling en hun emotionele belevingswereld. Het was toen al mijn droom om kinderen individueel te begeleiden en te helpen omgaan met hun zorgen, grenzen of beperkingen.Mijn aanpak 


Kinderen en jongeren

Graag help ik kinderen en jongeren mee op weg in de richting van hun persoonlijke doelen. We vertrekken vanuit de hulpvraag en veranderwens van het kind, de jongere en/of zijn ouders. Tijdens de begeleiding focussen we op jouw beleving, krachten en groeimogelijkheden. We gaan doelgericht en perspectiefgericht aan de slag en zoeken samen naar stappen die je kan zetten in de richting van de gewenste situatie.

Vanuit een basishouding van respect en evenwaardigheid proberen we een rustig plekje voor jou te creëren waar jij je goed voelt, jezelf mag zijn en waar we samen nadenken en praten over jouw dromen, twijfels en zorgen. We gaan vooral in gesprek met elkaar, maar maken hierbij ook gebruik van ondersteunend (spel)materiaal, methodieken, werkblaadjes,…

De begeleiding kan gericht zijn op uiteenlopende thema’s zoals angsten, piekeren, zelfbeeld, emotieregulatie, weerbaarheid, depressieve gevoelens, stress, faalangst, echtscheiding, gedragsproblemen, woedebuien, sociale vaardigheden, psychosomatische klachten, …


Specialisatie autismespectrumstoornis/ auticoach

Ik heb een bijzondere interesse en specialisatie in de doelgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS) en/of verstandelijke beperking

Je kan bij mij o.a. terecht voor:

  • het stimuleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • het ontdekken van je talenten en krachten
  • het leren omgaan met stress, emoties, gedachten
  • begeleiding bij het structureren en organiseren van je tijd en omgeving
  • begeleiding van ouders, broers en/of zussen
  • het verduidelijken en verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis
  • het leren omgaan met autismespectrumstoornis


Ouders en/of gezin

Naast de begeleiding van het kind of de jongere is het soms belangrijk om ook de ouders of het gezin optimaal te betrekken en de nodige hulp te bieden. We willen enerzijds aandacht schenken aan de invloed van het kind binnen het gezin en anderzijds willen we de krachten van het gezin inzetten om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te stimuleren.


Eerstelijns psycholoog 

Ik stapte mee in het project  van eerstelijns psychologische zorgverlening. Dit betekent dat ik nu kinderen en jongeren (-18 jaar) (en hun context) een beperkt aantal begeleidingsgesprekken kan aanbieden aan een gunstig tarief.

Aan dit aanbod zijn specifieke voorwaarden verbonden:      

Per kalenderjaar komt de zorggebruiker in aanmerking voor een reeks van 4 sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd tot 8 sessies) op basis van een verwijsvoorschrift van een arts.

Een eerste sessie moet binnen de maand na de verwijzing plaatsvinden.

Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar.

Kostprijs van de sessie voor de zorggebruiker: 11,20 euro of 4 euro indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

De zorggebruiker heeft een licht of matig probleem op vlak van emotionele problemen, gedragsproblemen of sociale problemen.

Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.

Voor extra informatie klik hier.


Zit je nog met vragen of maak je graag een afspraak? Neem vrijblijvend contact op.

 


Persoonlijk gegevens m.b.t. het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog:

Visum als klinisch psycholoog: 283305

Inschrijvingsnummer Psychologencommissie: 702123183

Ondernemingsnummer: 0726.859.305

Verzekering B.A. Beroep bij Amma: 2066953


Ingrid De Backer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x