Christina Clark

Christina Clark

Ik ben Christina, psycholoog en coach.

Therapeutisch heb ik een voorkeur voor een toekomstgerichte, probleemoplossende en positieve aanpak met nadruk op krachtgericht werken.

Vanuit mijn vroegere praktijkervaring binnen de forensische hulpverlening, heb ik veel expertise in het werken rond grensoverschrijdend gedrag. Dit is het geval bij misbruik, geweld, stalking, mishandeling, inbraak/diefstal, levensdelicten,...

Ik ben bereid om een traject te wandelen met slachtoffers, daders en/of familieleden die met vragen zitten, bepaalde gebeurtenissen willen verwerken, een nieuw pad willen bewandelen, misbruikgedrag willen stoppen,...

Mijn visie en aanpak laat mij echter ook toe om mensen met allerlei soorten vragen en moeilijkheden te helpen.


Je kan bij mij terecht voor:

 • het verwerken van pijnlijke en traumatische ervaringen
 • lichamelijke en emotionele reacties: angst, machteloosheid, boosheid, verdriet, uitputting,...
 • omgaan met schuld en schaamte
 • aanvaarding van verleden, heden en toekomst
 • detentieschade
 • moeilijkheden op het werk
 • een gebrek aan zelfvertrouwen
 • zich angstig en onzeker voelen
 • stress en spanning
 • omgaan met eigen kwetsbaarheden
 • ...


Ik vergelijk het leven graag met de metafoor: ‘op wandel te zijn’

Elk van ons heeft een eigen pad te volgen. Het pad loopt niet altijd rechtdoor, soms komen we aan vorken in de weg, en maken we keuzes. Soms is de weg bochtig, steil bergop of overwoekerd waardoor het wandelen moeizamer verloopt. Het leven kabbelt voort, komt in een stroomversnelling, komt abrupt tot stilstand. We maken verschrikkelijke dingen mee die ons tekenen voor het leven en ons van ons pad afbrengen.

Graag wandel ik als professional een tijdje mee met mensen doorheen de ervaringen van hun leven: achterom kijkend, het hier-en-nu verkennend en kijkend naar de toekomst. Ik ben bereid om een traject te wandelen met iedereen die met vragen zitten rond grensoverschrijdend gedrag, bepaalde gebeurtenissen willen verwerken, een nieuw pad willen bewandelen, ... Heel veel problemen zijn te herleiden tot overschreden grenzen hetzij door een ander, hetzij (toegelaten) door zichzelf.

Ik geloof sterk in de kracht en de mogelijkheden die we als mens bezitten om te aanvaarden, los te laten, te vergeven, te evolueren en te veranderen. Toegegeven, verandering kan beangstigend zijn, maar met de juiste ondersteuning, zeker een haalbare kaart.

Geboren in een Brits-Vlaams gezin, heb ik twee moedertalen, waardoor zowel Nederlandstalige als Engelstalige cliënten bij mij terecht kunnen.


Coaching waar haalbaar - behandeling waar nodig

Het woord behandeling houdt een zekere 'ernst' in. Misschien voelt het allemaal niet zo 'ernstig'. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen langdurige behandeling nodig heeft. Coaching of behandeling hoeft niet langer te duren dan absoluut noodzakelijk. Van zodra coaching onvoldoende blijkt, wordt zeker geschakeld naar behandeling.

Eerstelijnspsychologische functie

De huisarts kan patiënten met een licht of matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie, alcohol- en medicatie-(mis)gebruik verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar.

De verplichte ziekteverzekering komt sinds 2019 tussen in ambulante consultaties van erkende psychologen. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: €11,20  of €4 indien de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Aan dit aanbod zijn specifieke voorwaarden verbonden. Hier vind je als huisarts informatie. Hier vind je als patiënt informatie. Het verwijsvoorschrift opgemaakt door RIZIV vind je hier. Voor algemene informatie volg deze link.Christina Clark
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x