Indra Van Hout

Indra Van Hout

Wie ben ik?

Mijn naam is Indra Van Hout en ik ben, zowel in het dagelijkse leven als in het professionele leven, een enthousiast en ondersteunend persoon die veel belang hecht aan vertrouwen. Verder vind ik ontspanning in hobby’s zoals paardrijden, wandelen, tennis en skiën. Daarenboven ben ik sinds 2020 vrijwilliger bij COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid). Dit is een project van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) te Antwerpen. Samen met vier vrijwilligers en een coördinator proberen we bij te dragen aan de re-integratie van zedendelinquenten in de samenleving en voldoende ondersteuning te bieden.

Verder ben ik in 2020 afgestudeerd als criminoloog aan KU Leuven. Na deze opleiding voelde ik een grote interesse om mij te verdiepen in de wereld van de seksuologie. Gedurende de opleiding seksuologie heb ik twee maanden gewerkt bij Beschut Wonen Este in Duffel om mij te kunnen focussen op de begeleiding van personen. Verder heb ik stage gelopen bij Klinisch Seksuoloog Sam Geuens in het Sint-Franciscus Ziekenhuis te Heusden-Zolder. In juni 2022 ben ik afgestudeerd als seksuologe aan KU Leuven. Tijdens mijn studies heb ik extra vormingen en opleidingen gevolgd, zoals een opleiding suïcidepreventie van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, een vorming over drugs en middelenmisbruik, een vorming over omgaan met cliënten met een verstandelijke beperking en een vorming over motivationele gespreksvoering (CAW Antwerpen). Ik vind het namelijk belangrijk om mij steeds bij te scholen over verschillende onderwerpen en om op deze manier de beste zorg voor cliënten te voorzien.

Als persoon stel ik graag nieuwe doelen voorop en zo wil ik graag in de toekomst starten aan de opleiding Oplossingsgerichte (Cognitieve Systeem) Therapie bij het Korzybski Instituut te Antwerpen. De keuze voor deze therapie-opleiding ligt in het feit dat de cliënt en de motivatie van de cliënt centraal staan. Verder kan er gekeken worden naar seksuele tevredenheid en naar de krachten van de cliënt. Er kan op een zeer concrete manier oplossingsgericht gewerkt worden.

Waarom ik voor seksuologie koos

Thema’s rond seksualiteit en relaties trokken steeds mijn aandacht. Als hulpverlenend persoon wou ik mij hier graag verder in verdiepen en mensen kunnen begeleiden rond deze thema’s. Vertrouwen is zeer belangrijk binnen de ontdekkingstocht van seksualiteit en hierdoor zal vertrouwen steeds centraal staan binnen de consultaties. Seksualiteit is voor iedereen anders en dit maakt het interessant om hierrond te werken. Steeds vanuit respect voor eenieders unieke ervaringen wil ik graag samen op zoek gaan naar antwoorden, concrete oplossingen en naar het seksuele pad van de cliënt.

Waarom ik voor Motion Center koos

Motion Center is een interessante en groeiende praktijk die als hulpverlener de mogelijkheid biedt om samen te werken in een hecht team met verschillende disciplines. Dit zorgt er namelijk voor dat er duidelijke communicatie is, er positiviteit bewaard wordt en de job optimaal uitgevoerd kan worden. Diverse disciplines binnen één team zorgen voor interessante visies en vooruitgang. Dit is naar mijn mening cruciaal voor een goede zorg. Het multidisciplinaire karakter was dus een belangrijke factor om voor Motion Center te kiezen.

Werkwijze 

Er wordt gestart met een eerste kennismakingsgesprek, het intakegesprek, waarbij de hulpverleningsvraag aan bod komt en er gekeken wordt naar welk pad we samen kunnen bewandelen. Vervolgens gaan we samen aan de slag door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten. Belangrijk is dat er steeds een vertrouwde en veilige omgeving gecreëerd wordt om over verschillende thema’s te kunnen praten. Een hulpverleningsproces is voor iedere cliënt verschillend en uniek. Hierdoor kan een hulpverleningsproces van korte duur zijn, maar ook van langere duur.  Er wordt ook gekeken naar een gepaste doorverwijzing als dit nodig zou zijn.

Je kan bij mij als individu of als koppel terecht voor:

 • Seksuele en/of relationele vragen
 • Seksuele en/of relationele zorgen
 • Vragen of zorgen rond seksueel verlangen (verminderd of overmatig seksueel verlangen, verschillen in seksueel verlangen, seksuele angst, etc.)
 • Vragen of zorgen rond seksuele opwinding (verminderde of verhoogde subjectieve seksuele opwinding, zorgen rond erectie of lubricatie, etc.)
 • Seksuele ontevredenheid
 • Seksuele onzekerheid
 • Vragen of zorgen rond het orgasme (geen orgasme, een vertraagd orgasme, een voortijdig orgasme, etc.)
 • Seksualiteit tijdens en na ziekte en handicap
 • Gendervraagstukken
 • Vragen of zorgen rond seksuele oriëntatie
 • Seksuele pijnproblemen (dyspareunie, vulvodynie, vaginisme, etc.)
 • Vragen of zorgen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Vragen of zorgen rond seksueel trauma en seksueel misbruik
 • Vragen of zorgen rond bijzondere seksuele interesses
Indra Van Hout
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x