Psychologische ondersteuning, coaching en relaxatietherapie

Psychologische ondersteuning, coaching en relaxatietherapie

Een aanmelding voor een van de onderstaande vormen van psychologische ondersteuning voor kinderen tot 13 jaar kan je doen via dit contactformulier .

Voor aanmeldingen voor jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 23 jaar is er momenteel helaas een aanmeldingsstop. In september '24 evalueren we of de wachtlijst opnieuw kan opengesteld worden. 


Psychologische begeleiding en psychotherapie

Ingrid De Backer en Sanne Renglé


Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Angsten
 • Piekeren
 • Zelfbeeld
 • Rouwverwerking
 • Emotieregulatie
 • Weerbaarheid
 • Depressieve gevoelens
 • Stress
 • Faalangst
 • Echtscheiding
 • Gedragsproblemen
 • Woedebuien
 • Sociale vaardigheden
 • Psychosomatische klachten


Gezinstherapie

Sanne Renglé


Gezinnen of delen van het gezin kunnen bij mij terecht voor gezinstherapie. Gezinstherapie kan zowel voor gezinnen met kinderen, jongvolwassenen of meerderjarige kinderen.

Gezinstherapie kan ingezet worden bij uiteenlopende zorgen:

 • Zorgen over één of meerdere gezinsleden waarnaar er met een contextuele bril zal gekeken worden (woedebuien, faalangst, bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen,…)
 • Zorgen over de relatie tussen gezinsleden of de dynamiek in een gezin (ruzie, communicatiemoeilijkheden, rolomkering in het gezin,…)
 • Veranderingen of uitdagingen waar het gezin het moeilijk mee heeft (scheiding, het verlies van een dierbare, het zoeken naar nieuwe evenwichten, …)
 •  …


Ouderbegeleiding

Sanne Renglé


Alle ouders met vragen en/of zorgen over hun kind of de opvoeding van hun kind, kunnen bij mij terecht. Een ouderbegeleiding richt zich vooral op het vinden van een juiste afstemming tussen jij/ jullie als ouder en de noden van je kind. 

Ouderbegeleiding kan in uiteenlopende situaties ingezet worden:

 • Nood aan praktische handvaten
 • Als ouders meer op 1 lijn willen staan
 • Kritisch willen nadenken over eigen opvoeding (Welke waarden en normen wil ik meegeven, wat wil ik doen zoals mijn eigen ouders en wat niet, welke druk ervaar ik van familie of maatschappij, …)
 • Kinderen waar je je zorgen over maakt en je de opvoeding op wil afstemmen (vb slaapproblemen, eetproblemen, faalangst, woedebuien,…)


Auticoaching

Ingrid De Backer


Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) ASS kunnen hier terecht voor:

 • Het stimuleren van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het ontdekken van je talenten en krachten
 • Het leren omgaan met stress, emoties, gedachten
 • Begeleiding bij het structureren en organiseren van je tijd en omgeving
 • Begeleiding van ouders, broers en/of zussen
 • Het verduidelijken en verwerken van de diagnose autismespectrumstoornis (o.a. met Brain Blocks)
 • Begeleiding bij psychische klachten (angsten, depressieve gevoelens, psychosomatische klachten, ...)


Eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg

Ingrid De Backer en Sanne Renglé


In het kader van de versterking van de psychologische zorg waarbij men deze zorg financieel toegankelijker en de drempel naar zorg lager wil maken, werd vanuit een nieuwe RIZIV-conventie de ‘eerstelijnspsychologische zorg’ en ‘gespecialiseerde psychologische zorg’ in het leven geroepen. Dit aanbod wordt in de eerste plaats ontwikkeld voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze maatschappij. Als geconventioneerd klinisch psycholoog bied ik ook deze laagdrempelige psychologische zorg aan.

De eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt laagdrempelige psychologische zorg binnen een kortdurend kader aan kinderen en jongeren met milde tot matige psychische klachten. Binnen ELP zijn er maximum 10 sessies per jaar mogelijk, aan 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) per sessie. Gespecialiseerde psychologische zorg (G ELP) is gericht op kinderen en jongeren die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen. Binnen G ELP zijn er maximum 20 sessies per jaar mogelijk, aan 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) per sessie.

Aan dit aanbod zijn specifieke voorwaarden verbonden. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we of jij of jouw kind hiervoor bij mij in aanmerking komt.

Voor meer informatie klik hier.


Relaxatie

Sara Pulinx


Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor begeleiding bij:

 • Hyperventilatie en ademhalingsproblemen 
 • Stress, gespannenheid
 • Angst, paniekaanvallen

Aan de hand van ademhalingstechnieken en/of verschillende soorten ontspanningsoefeningen, leer je bewuster te worden van je eigen lichaam en de controle over je lichaam en jezelf weer te herwinnen.

Meer weten over relaxatietherapie en onze aanpak?


Psychologische ondersteuning, coaching en relaxatietherapie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x