Seksuologie en relatietherapie

Seksuologie en relatietherapie

Relatietherapie

Alle koppels met vragen en/of zorgen over hun relatie kunnen bij mij terecht. Samen gaan we op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe verhalen, nieuwe evenwichten.  Deze zoektocht gaan we samen aan waarbij respect en gelijkwaardigheid centraal staan.

Relatietherapie kan in uiteenlopende situaties ingezet worden (dit kan ook preventief):

 • Inzicht krijgen in patronen en dynamieken binnen jullie relatie
 • Inzicht krijgen in eigen kwetsuren en emoties die van invloed kunnen zijn op je relatie
 • Negatieve interactiepatronen helpen doorbreken
 • Samen zoeken naar een evenwicht tussen autonomie en verbinding
 • Inzicht krijgen in maatschappelijke verwachtingen die van invloed zijn op jullie relatie
 • Mogelijke zorgen die aan bod kunnen komen zijn: jaloezie, ruzies, ontrouw, geaardheid, communicatieproblemen, verschillende waarden en normen, fysieke aantrekking, intimiteit,…

Heb je een vraag voor onze relatietherapeut?

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens: sanne@motioncenter.be. 


Seksuologie

Seksualiteit en relaties kunnen complex zijn en kunnen verschillende vragen of zorgen met zich meebrengen. De ontdekkingstocht van seksualiteit loopt soms niet even vlot en komt niet altijd overeen met je verwachtingen. Je kan hierbij allerlei gevoelens ervaren zoals schaamte, boosheid, frustratie, verdriet en angst, maar ook gevoelens van geluk, voldoening, energie en verbondenheid. Door middel van begeleiding, ook wel counseling genoemd, kan er in een veilige omgeving op een open manier gepraat worden over thema’s waarover men zich zorgen maakt of waarover men vragen heeft. Er wordt rekening gehouden met de uniciteit van iedere cliënt.

Voor wie?

Je kan als individu of als koppel terecht voor:

 • Seksuele en/of relationele vragen
 • Seksuele en/of relationele zorgen
 • Vragen of zorgen rond seksueel verlangen (verminderd of overmatig seksueel verlangen, verschillen in seksueel verlangen, seksuele angst, etc.)
 • Vragen of zorgen rond seksuele opwinding (verminderde of verhoogde subjectieve seksuele opwinding, zorgen rond erectie of lubricatie, etc.)
 • Seksuele ontevredenheid
 • Seksuele onzekerheid
 • Vragen of zorgen rond het orgasme (geen orgasme, een vertraagd orgasme, een voortijdig orgasme, etc.)
 • Seksualiteit tijdens en na ziekte en handicap
 • Gendervraagstukken
 • Vragen of zorgen rond seksuele oriëntatie
 • Seksuele pijnproblemen (dyspareunie, vulvodynie, vaginisme, etc.)
 • Vragen of zorgen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Vragen of zorgen rond seksueel trauma en seksueel misbruik
 • Vragen of zorgen rond bijzondere seksuele interesses

Wat mag je verwachten?

 • Counseling/begeleiding rond seksuele en/of relationele vragen/zorgen
 • Psycho-educatie (gerichte informatie) over verschillende onderwerpen
 • Huiswerkopdrachten
 • Concrete tips
 • Begeleiding op jouw tempo, aangepast aan jouw noden
 • Gerichte doorverwijzingen en samenwerkingen met andere hulpverleners

Hoe verlopen de consultaties?

Eerste consultatie 

Er wordt gestart met een eerste kennismakingsgesprek, het intakegesprek, waarbij de hulpverleningsvraag aan bod komt en er gekeken wordt naar welk pad we samen kunnen bewandelen. We bespreken verder jouw of jullie verwachtingen over het proces van sekscounseling. Er wordt ook gekeken naar een gepaste doorverwijzing als dit nodig zou zijn.

Volgende consultaties

Vervolgens gaan we samen aan de slag. Vanuit je eigen doelstellingen en eigen krachten wordt samen een proces aangegaan. Een proces van sekscounseling bestaat meestal uit ongeveer vijf tot tien sessies. Er kan bijvoorbeeld psycho-educatie gegeven worden. Dit houdt in dat er concrete informatie gegeven wordt over lichamelijke, psychologische en relationele aspecten van seksualiteit en over factoren die ervoor zorgen dat zorgen en vragen ontstaan zijn en in stand gehouden worden.

Vervolgens kunnen er huiswerkopdrachten meegegeven worden waarmee je als individu of als koppel, thuis in een veilige omgeving, aan de slag kan gaan. Verder wordt er rekening gehouden met de individuele beleving en eventuele remmingen of blokkades. Belangrijk is dat er steeds een vertrouwde en veilige omgeving gecreëerd wordt om over verschillende thema’s te kunnen praten. Een hulpverleningsproces is voor iedere cliënt verschillend en uniek. Hierdoor kan een hulpverleningsproces van korte duur zijn, maar ook van iets langere duur. 

Er wordt terugbetaling voorzien door volgende mutualiteiten: Solidaris, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en CM.

Heb je een vraag voor onze seksuologe?

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens: indra@motioncenter.be. 

Indien u meer algemene informatie wenst, kan u steeds terecht op de officiële website van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie: https://www.seksuologen-vlaanderen.be/seksuologie
Seksuologie en relatietherapie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x