De kracht van een multidisciplinaire aanpak

15 januari 2021

De kracht van een multidisciplinaire aanpak

Als multidisciplinaire groepspraktijk hebben we bij Motion Center gespecialiseerde therapeuten voor elke aandoening onder één dak. Wat houdt een multidisciplinaire aanpak precies in, waarom is dat zo waardevol voor de patiënt en hoe pakken we dat concreet aan? Op deze vragen krijg je via dit artikel een antwoord.


Wat is een multidisciplinaire aanpak?

Een multidisciplinaire aanpak houdt in dat we een patiënt begeleiden met ten minste twee verschillende therapeuten, uit ten minste twee verschillende disciplines. Hiermee willen we de best mogelijke zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan elke patiënt, ongeacht diens hulpvraag.

Heel vaak heeft niet één therapeut alle expertise die nodig is voor een optimale behandeling. Wanneer we vakexperten uit verschillende disciplines samenbrengen, kunnen we een 360°-aanpak aan patiënten bieden. Hierbij is het van groot belang dat de therapeuten over de verschillende domeinen heen, dezelfde “vaktaal” spreken. Via deze aanpak geven wij een eenduidige, duurzame en doeltreffende behandeling aan elke patiënt. Door een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, komen we samen tot het best mogelijke behandelplan.


Welke disciplines werken precies samen?

De drie gezondheidspijlers – beweging, voeding en mentale gezondheid – zijn van groot belang voor een effectieve en duurzame behandeling. Afhankelijk van de concrete situatie zullen ze elk in bepaalde mate doorwegen in het behandelplan. Hoewel we absoluut overtuigd zijn van de waarde van een dergelijke multidisciplinaire aanpak, dringen we ons advies nooit op. De keuze welke disciplines precies worden meegenomen in het traject, ligt steeds bij de patiënt zelf.

Concreet: onze diëtisten zijn betrokken bij het voedingsaspect, de kinesisten en personal trainers begeleiden de patiënt op het vlak van beweging en de psychologen en psychotherapeuten staan in voor het mentale aspect.


Multidisciplinaire aanpak - voeding


Hoe versterken deze disciplines mekaar?

Elke therapeut heeft z’n eigen expertise en ervaring in zijn eigen domein. Wanneer we dergelijke complementaire expertises samen brengen, kunnen we elke patiënt een optimale behandeling geven. Door overleg en teamwerk zijn de therapeuten op de hoogte van elkaars werking en aanpak. Daardoor is iedereen op elkaar afgestemd en vallen als het ware alle puzzelstukjes in elkaar.

Doordat een multidisciplinaire aanpak meer aansluit bij de veelzijdigheid van de patiënt, zal de aanpak vaak veel effectiever zijn. Enkele voorbeelden:

  • Wanneer de patiënt bij de psycholoog leert om beter met stress om te gaan, kan dat zorgen voor minder gespannen spieren, waardoor de sessies bij de kinesitherapeut dan weer beter zullen verlopen.
  • Wanneer de patiënt bij de diëtist leert om er een gezonder voedingspatroon op na te houden, zal dat zorgen voor betere trainingen bij de personal trainer.
  • Gaat een patiënt meer bewegen, dan zal diens stressniveau dalen. En is men meer ontspannen, dan zal men op zijn beurt weer gemakkelijker kunnen weerstaan aan ongezonde verleidingen op voedingsvlak.

Daarnaast kan een multidisciplinaire benadering ervoor zorgen dat we een beter zicht krijgen op de belangrijke oorzaken en in standhoudende factoren van een bepaalde klacht of aandoening. Een beter inzicht leidt tenslotte altijd tot een beter (en duurzamer) resultaat.


Multidisciplinaire aanpak - mentaal


Waarom is een multidisciplinaire aanpak belangrijk in de behandeling van patiënten?

Onze ervaring leert dat vele patiënten met complexe problemen kampen waarbij de oorzaak van de symptomen niet altijd even voor de hand ligt. Het gevolg is dat men vaak allerlei losstaande oplossingen probeert, maar nooit tot een duurzame oplossing komt. In zo’n situaties kan een geïntegreerde blik vanuit verschillende disciplines de echte oorzaak bloot leggen en een juiste aanpak in gang zetten. Zo kunnen we de persoon in zijn totaliteit beschouwen en adviseren vanuit een breder kader.

In dergelijke complexe situaties bekijken we de hulpvraag van de patiënt/cliënt over de disciplines heen: mogelijks vindt een collega uit een andere discipline een ingangspoort om een bepaald probleem aan te pakken. Dat we bij Motion Center alle kennis onder één dak hebben, komt de patiënt zowel direct als indirect ten goede:

  • Patiënten hoeven geen verschillende locaties aan te doen, waarbij verschillende therapeuten uit verschillende disciplines vaak losstaande opvattingen hebben.
  • De therapeuten werken (letterlijk) zo dicht bij mekaar, dat de lijn tussen de disciplines vervaagt en de patiënt als het ware automatisch al vanuit een breder kader wordt geholpen.


We doen alles met één gezamenlijk doel: elke patiënt de beste hulp bieden met oog voor een duurzame oplossing. (Philippe Laurent - kinesitherapeut en stichter van Motion Center)


Hoe helpt een multidisciplinaire aanpak ter preventie van bepaalde ziektes en/of aandoeningen?

Ook op preventief vlak zit er een grote waarde in deze multidisciplinaire werking. Vele ziektes kunnen niet voorkomen worden door enkel te bewegen of enkel het voedingspatroon aan te passen. Er zal voor elke problematiek altijd één “hoofd discipline” zijn die net iets belangrijker is dan een andere. Maar het is net de combinatie die voor betere resultaten zorgt! De specialisten uit de verschillende disciplines kennen immers de belangrijke risicofactoren die een duidelijk signaal zijn om door te verwijzen naar een andere discipline.

Bijvoorbeeld:

  • Situatie: Hilde is gewoon om ongezond te eten, maar blijft slank doordat ze veel sport.
  • Risicofactor: tijdens het sporten, verzwikt Hilde haar knie, waardoor ze een aantal weken moet revalideren en amper kan sporten.
  • Oplossing: de kinesitherapeut betrekt de diëtist in het behandelingstraject, zodat de diëtist Hilde kan helpen om haar ongezonde eetgewoontes te veranderen.
  • Resultaat: door tijdens de behandeling van haar knieproblematiek ook aandacht te schenken aan haar eetgewoontes, zal Hilde tijdens haar revalidatietraject niet onvoorzien veel aankomen.Waarom wil Motion Center een multidisciplinaire aanpak aanbieden?

Philippe Laurent, kinesitherapeut en stichter van Motion Center:

“Ik ben sinds 1997 kinesitherapeut, maar ben de eerste 17 jaar eigenlijk kinesitherapeut, voedingsdeskundige en psycholoog tegelijk geweest. Het is te zeggen, ik heb dat geprobeerd. Maar de realiteit is: ik ben géén psycholoog of diëtist, ik ben kinesitherapeut. Met een aanpak die enkel gebaseerd is op fysieke training/behandeling, krijg ik een probleem vaak niet volledig, of niet snel genoeg, opgelost. Daarom ben ik met Motion Center begonnen, om verschillende experts binnen hun domein onder 1 dak te kunnen laten samenwerken en op deze manier de allerbeste zorg te bieden.”

“Bovendien werken we waar nodig ook samen met specialisten buiten Motion Center: met huisartsen, arts-specialisten, verpleegkundigen, ergotherapeuten en logopedisten. Dat alles met één gezamenlijk doel: elke patiënt de beste hulp bieden met oog voor een duurzame oplossing.”


Lees in dit artikel waarom deze multidisciplinaire aanpak zo waardevol is voor de behandeling van obesitas.

De kracht van een multidisciplinaire aanpak
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x